AERO 3S SHO

SKU
FL4390
ADIDAS
Out of stock
-ทรงเรกูลาร์ สวมสบายและให้ความกระชับพอดี
-โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเพลนวีฟ 100%
-ผ้า Climalite ดูดซึมและระบายเหงื่อได้ดี
-มีกระเป๋าด้านข้างสองข้าง เอวยางยืด มีเชือกผูก
-ทรงเรกูลาร์ สวมสบายและให้ความกระชับพอดี
-โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเพลนวีฟ 100%
-ผ้า Climalite ดูดซึมและระบายเหงื่อได้ดี
-มีกระเป๋าด้านข้างสองข้าง เอวยางยืด มีเชือกผูก
x

สนทนา...